Vi är en event-marketingbyrå som levandegör reklam: Live Communication
Regi Event hjälper dig möta och övertyga din målgrupp, på riktigt!

Aktuellt
Några av våra senaste projekt
ETT URVAL AV VÅRA KUNDER